rejestracjalogowanie

Profesjonalna ochrona przed przepięciami

Niespodziewane awarie urządzeń elektrycznych są skutkiem przepięć częściej, niż można przypuszczać. Teraz nawet podczas burzy Twój telewizor i komputer będą bezpieczne.

Burze jako najgroźniejsza przyczyna uszkodzeń to jedynie wierzchołek góry lodowej. Znacznie częściej przepięcia występują na skutek operacji łączeniowych w sieci elektroenergetycznej. Ten rodzaj zakłóceń w sieci stanowi codzienne obciążenie dla wrażliwych urządzeń. Należy chronić przed nimi zwłaszcza urządzenia systemów bezpieczeństwa, takie jak systemy sterowania budynków czy instalacje klimatyzacyjne i przeciwpożarowe, aby nie dopuścić do nieoczekiwanych awarii.

Powrót